Huzursuz Bacak Sendromu nedir, nasıl tedavi edilir?

Huzursuz Bacak Sendromu nedir, nasıl tedavi edilir?

Huzursuz Bacak Sendromu Nedir, tedavisi başta olmak üzere tüm detaylar yazımızda. Bilinen diğer adlarıyla huysuz bacak sendromu ya da rahatsız bacak sendromu günümüzde sıkça görülen bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Huzursuz Bacak Sendromu yoğun olarak geceleri ortaya çıkan ve bir sinir sistemi rahatsızlığıdır. Tıp dilinde ise kısaca RLS ( Restless Legs Syndrom ) olarak adlandırılır. En sık karşılaşılan sinir sistemi rahatsızlıkları arasındadır. İstatistiki tahminlere göre, Avrupa genelinde yaklaşık olarak % 10 oranında görülmektedir. Huzursuz bacak sendromu semptomları her hastada farklı olarak oluşur ve bu durum, hastanın şikayetleri belirli bir düzeye ulaşıncaya kadar fark edilememesine veya başka hastalıklarla karıştırılmasına neden olur. Yanı sıra her hastada belirtiler çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Bu sebepler genel olarak hastalığın teşhisinin geç yapılmasına ve dolayısıyla tedavisine de geç başlanılmasına neden olur. Yaklaşık olarak kayıtlarda 300 yıl gibi bir süredir rastlanılan RLS, 1945 yılında İsveçli bir nörolog tarafından tanımlanıp isimlendirilinceye kadar, birçok farklı isimle kayıtlara geçmiştir. En genel belirtiler özellikle hareketsiz kalındığında ve dinlenme aşamasında bacaklarda görülen rahatsızlık duygusu ve hareket huzursuzluğudur.

Nörolojik, diğer bir deyişle sinir sistemi hastalıkları arasında en sık görülen rahatsızlıklar arasında huzursuz bacak sendromu ön sıralarda gelir. Bu özelliğine rağmen birçok hastada teşhis edilemez, teşhis konulan hasta sayısı ise sınırlıdır. Yaşlılarda gençlere göre daha sık görülen RLS, aynı zamanda kadınlarda da erkeklere göre daha sık görülür. Odaklı ilaç tedavisi gibi tedaviler çok az hasta için uygulanır. Her kişide farklı şekilde görülen rahatsızlığın düzeyi ve şikayetler nedeniyle, ilaç tedavisi yerine, bazı davranış değişiklikleriyle semptomlar kontrol altına alınabilir.

Huzursuz bacak sendromu neden olur?

Bazı hastalarda ise şikayetlerin ve hastalığın düzeyine göre ilaç tedavisi uygulanır. Huzursuz Bacak Sendromu tıp biliminde iki farklı şekilde incelenir. Bunlardan ilki olan “ idiyopatik RLS ” nin oluşma nedenleri ile ilgili bilgi çok sınırlıdır. Henüz somut bir neden tespit edilememekle birlikte araştırmalar yoğun şekilde sürmektedir. Huzursuz bacak sendromunun diğer türü olan “ Semptomatik RLS “ ise gebelik sırasında veya böbrek yetmezliği gibi bazı rahatsızlıklara bağlı olarak ortaya çıkar.

Huzursuz Bacak Sendromu nedir, nasıl tedavi edilir?
Huzursuz Bacak Sendromu nedir, nasıl tedavi edilir?

İdiyopatik Huzursuz Bacak Sendromu, İdiyopatik RLS

Huzursuz bacak sendromuna neler sebep olur? Bu rahatsızlığın oluşma nedenleriyle ilgili yoğun araştırmalar sürmekle beraber, henüz tespit edilebilmiş bir somut neden yoktur. Bununla birlikte demir metabolizmasındaki bozukluk ve beyin için çok önemli rolü bulunan dopamin nörotransmitter metabolizmasında ki bozukluk hastalığın oluşmasında etkendir. Yapılan araştırmalarda İdiyopatik RLS hastalığına yakalanmış kişilerin yarısında, alenin yakın üyelerinden birinde de tespit edilmiştir.

Bu durum kalıtsal olma olasılığının yüksekliğine işaret ediyorsa da, bu konuda da henüz somut bir bilgi yoktur. Bununla birlikte kalıtsal olarak RLS hastalığı oluştuğu düşünülen vakalarda, genç yaşlarda RLS’ nin kalıtsal olmayan şekilde ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Yapılan araştırmaların günümüzde ulaştığı yeni bir diğer bilgi de, huzursuz bacak sendromu ile bazı genlerin bağlantısıdır. Ancak genetik bulgularda, RLS hastalığının teşhis edilebilmesi ve tedavisinde henüz yeterli etkiye sahip değildir. Bu nedenle gen testleri teşhis amacıyla kullanılmaz.

İkincil Huzursuz Bacak Sendromu, Semptomatik RLS

Böbrek yetmezliği başta olmak üzere, bazı rahatsızlıklar İkincil Huzursuz Bacak Sendromu’ nun oluşmasına sebep olurlar. İstatistiklerde her beş diyaliz hastasından birinde Huzursuz Bacak Sendromunun oluştuğu tespit edilmiştir.

Buna göre; böbrek yetmezliği, bazı nörolojik hastalıklar, gebelik sırasında, demir eksikliğine bağlı olarak, demir metabolizmasında ki bozukluk gibi başka rahatsızlıklar veya durumlara bağlı olarak ortaya çıkar. Hamile kadınların yaklaşık olarak % 30 gibi bir bölümünde, huzursuz bacak sendromu saptanmıştır. Ancak gebeliğin son kısmında, doğumdan hemen önceki dönemlerde kendiliğinden kaybolduğu da tespitler arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra sinirsel tedaviler için kullanılan psikolojik ilaçlar ve diğer bazı ilaçların kullanımı da ortaya çıkmasında etkin rol oynarlar.

Huzursuz Bacak Sendromu’ nun Belirtileri, Semptomları Nelerdir?

Huzursuz Bacak Sendromu nedir, nasıl tedavi edilir?
Huzursuz Bacak Sendromu nedir, nasıl tedavi edilir?

Her hastada farklı şekillerde ortaya çıkan belirtiler vardır. Bazıları genç yaşlarda oluşsa da hafif şiddette olması nedeniyle fark edilmez. Oldukça yavaş ilerleyen ve giderek şiddeti artan belirtiler en sık rastlanılan durumdur. Bu nedenler hastalığın teşhis edilebilmesini de ve dolayısıyla tedavisinin başlanmasını da geciktiren unsurlardır. Belirtilerin şiddetinin azlığı, zaman zaman kaybolması ve yeniden ortaya çıkması özelliği geçici bir rahatsızlık olarak görülür. Yorgunluğa bağlı ortaya çıkan rahatsızlıklar olarak düşünülür ve bu durum, Huzursuz Bacak Sendromu’ nun yıllar içerisinde ilerlemesine neden olur.

En sık karşılaşılan belirtiler, özellikle dinlenme aşamasındayken bacaklarda görülen rahatsızlık hissi, karıncalanma hissi, bacakları hareket ettirme arzusudur. Aynı belirtiler, diğer bazı uzuvlar için de benzer şikayetler oluşturarak karşımıza çıkar. Hareketle azalan veya yok olan bu şikayetlerin en fazla akşamları istirahat halindeyken ve geceleri yatarken ortaya çıktığının altı çizilmelidir. Bununla birlikte hastadan hastaya farklılıklar gösteren şikayetler nedeniyle, belirtiler hakkında net bulgular da ortaya konulamıyor.

En genel şikayetler arasında, Bacaklarda oluşan ağrılar, kramplar, soğuk veya sıcaklık hissi, yanma, karıncalanma ve çekme hisleridir. Tüm bu belirtiler, huzursuz bacak sendromu hastalarında çok derinde ve içeride oluştuğu hissedilir. Tüm Huzursuz Bacak Sendromu hastalarında bacaklarda oluşan şikayetler vardır, ancak bazen kollar veya vücudun başka uzuvlarında da oluşabilir.

En yaygın karşılaşılan bir diğer belirti de bacakların hareket ettirilmesi arzusudur. Bu durum özellikle uyku sırasında, uyku kalitesinin bozulmasına sebep olur ve genellikle hasta tarafından uzun süre fark edilmez. Rahatsızlığın başlangıç aşamalarında, hareket edilmesi ve bir takım zihinsel aktiviteler periyodik ve belirli disiplin içerisinde uygulandığında iyileşme etkisi gösterir. İlerlemiş aşamada ki Huzursuz Bacak Sendromu rahatsızlıklarında bu tür tedaviler az etki gösterebilir veya yeterli iyileştirme etkisi göstermezler.

Genellikle başlangıç aşamasında tüm şikayetler geceleri görülmekle beraber, zamanla ilerleyen hastalığın belirtileri gündüzleri de oluşmaya başlar. Yine en genel şikayet tespitleri arasında, hareketsiz şekilde yapılan aktiviteler sırasında belirtilerin ortaya çıkmasıdır. Bunlara örnek olarak, uzun süreli oturarak yapılan seyahatler, oturarak ve hareketsiz kalmayı gerektiren uçak veya araba yolculukları gösterilebilir. Televizyon, sinema, tiyatro gibi aktiviteler sırasında uzun süreli hareketsiz kalınması, yatağa bağımlı olunmasına sebep olan kol veya bacağın alçıya alınması gibi hareketsiz kalınan zamanlarda ortaya çıkabilir. Bunlar benzeri yaşam durumları Huzursuz Bacak Sendromunun şikayetlerinin artmasına yol açarlar.

Bacaklarda veya diğer uzuvlarda hareket etme isteği, huzursuzluk veya diğer şikayetler, hareket edilmesiyle azalması veya yok olması durumu söz konusudur. Bu durum özellikle gece uykusunun kalitesizleşmesine, kesilmesine, hastaların gece boyu uyumak yerine kalkarak hareket etmelerine neden olur. Bu durumun sürekli tekrar etmesine paralel olarak ortaya sürekli uykusuzluk sorunu çıkar. Bu yeni durum kronik yorgunluk, stres, baş ağrıları, yoğunlaşma konusunda yaşanan bozukluklar oluşturur. Kişinin tüm yaşam kalitesini ve günlük hayatını etkileyen sorunların ortaya çıkması durumu söz konusu olur.

Huzursuz Bacak Sendromu Tedavisi

Huzursuz Bacak Sendromu Tedavisi
Huzursuz Bacak Sendromu Tedavisi

RLS hastalığının türü, hastadan hastaya değişkenlik gösteren şikayetler ve hastalığın hangi aşamada olduğu tedavisi açısından farklılıklara da neden olur. Genel olarak hastanın günlük yaşamında ki alışkanlıklarının değiştirilmesi tedavinin ilk aşamasında başvurulan yöntemdir.

Şikayetlerin artmasına yol açan eylemlerden kaçınmak için yapılan yeni planlamalar, kullanılan bazı ilaçlar veya sürekli içilen kahve ve benzeri gıdaların alınması engellenir. Kafein gibi maddelerin alımlarının engellenmesi gibi önlemler, şikayetlerin azalmasına veya yok edilmesine katkılar sağlar.

Başlangıç aşamasında veya orta aşamadaki huzursuz bacak sendromu rahatsızlıklarında bu tür önlemler şikayetlerin azalmasına veya yok olmasına sebep olabilir. İlerlemiş aşamada ki hastalar için, hedefe odaklı ilaç tedavileri uygulanması gereklidir. Bu türlü hastalarda ilaçlar, şikayetlerin ortaya çıkma aralıklarının uzamasına veya şiddetinin azalmasına yardımcı olabilir. Ancak hastalığın tamamen iyileşmesini sağlamaz.

Huzursuz bacak sendromu etkisini yaşayan hastanın hangi aşamada olduğu ve ilaç kullanıp kullanmaması gerektiği, uzmanlar tarafından belirlenmesi gereken bir durumdur. Çoğu zaman zorunlu olarak kullanılan başka ilaçlar nedeniyle, ilaç kullanımı programının değişmesi gerekebilir.

Huzursuz bacak sendromuna ne iyi gelir?

Huzursuz bacak sendromu için hardal tohumu kullanılması Prof. İbrahim Saraçoğlu tarafından tavsiye edilmektedir. İlgili videoyu izlemenizi tavsiye ederiz.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?